PRP Hår 

PRP-behandling för hår är en effektiv behandling som kan bromsa håravfall och stimulera hårtillväxt. PRP står för ”Platelet Rich Plasma”. En koncentrerad blodplasma som utvinns ur patientens egna blod injiceras i de områden som behöver stimulans. Plasman innehåller en högre koncentration av trombocyter och tillväxtfaktorer än vanligt blod. Tillväxtfaktorerna sätter igång en rad positiva reaktioner när de kommer ner i huden, bland annat ökad blodcirkulation och celldelning, vilket i sin tur leder till fler hårceller och att svaga hårsäckar återhämtar sig.
Oftast behövs en behandlingskur på 3-6 behandlingar med 4-6 veckors mellanrum. Antalet behandlingar föreslås i samband med konsultation.


Hur går en PRP-behandling till?
Först appliceras, om så önskas, en bedövningssalva i hårbotten. Genom ett blodprov tas sedan ca 15 ml blod som centrifugeras så att de olika beståndsdelarna skiktar sig. Den delen av plasman som är rik på tillväxtfaktorer injiceras sedan ytligt genom huden i hårbotten.

Vem kan göra en PRP-behandling för hår?
Om ditt hår har börjat bli tunnare, men hårsäckarna fortfarande finns kvar kan man med PRP stärka håret och bromsa håravfallet. Behandlingen fungerar både på män och kvinnor.
Gravida kvinnor behandlas ej.

Man har också sett bra resultat på de personer som har Alopecia areata, där immunsystemet angriper hårsäckarna och orsakar fläckvis håravfall.

Finns det några biverkningar?
De flesta patienter upplever lätt rodnad och svullnad direkt efter behandlingen och någon dag efter. Även blåmärken, irritation och ömhet vid injektionsstället kan förekomma. Inga allvarliga biverkningar har rapporterats eftersom man i behandlingen använder kroppens egna celler.

PRP

Boka din tid för PRP-behandling