JOAKIM ANDERSSON


LEG. KIROPRAKTOR

Kiropraktor Joakim Andersson studerade på Syddansk Universitet i Odense Danmark och 2011 blev han utexaminerad som Cand. Manu (Master of Chiropractic). Utbildningen är på 5 år varav det tre första läses parallellt med medicinstuderande.

Under utbildningen har Joakim haft 1-års praktiktjänstgöring på Ryggcentret på Middelfart sjukhus i Danmark. Där ingick han som kiropraktor i ett team tillsammans med läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster. På ryggcentret lades det stor vikt på utredning av patienten för att korrekt diagnos skulle kunna ställas och behandlingen optimeras.

AT-tjänstgöringen gjordes på Mölndals sjukhus samt vårdcentralen Eriksberg, varpå Joakim fick sin legitimation från socialstyrelsen.

Sedan 2012 arbetar Joakim i egen regi.